ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

Մարիամ Համբարձումյան

(տնօրեն)

Պապին Խաչատրյան

(գլխավոր հաշվապահ)

Ռուզաննա Ավետիսյան

(տնօրենի տեղակալ)

Հայկ Զախարյան

(կադրերի գծով տեսուչ)

Սուսաննա Խաչատրյան

(գրադարանային հավաքածուի համալրման և մշակման բաժնի վարիչ)

Ժուլետա Զազյան

(սպասարկման բաժնի վարիչ)

Շուշանիկ Գրիգորյան

(ընթերցասրահի վարիչ)

Սիրուշ Մազմանյան

(արվեստի ենթաբաժնի վարիչ)

Ալինա Ավետիսյան

(մանկական բաժնի վարիչ)

Մանուշ Միքայելյան

(գրադարանային հավաքածուի կազմակերպման,օգտագործման և պահպանման բաժնի վարիչ)

Էվելինա Հակոբյան

(մատենագիտական և մեթոդական աշխատանքների բաժնի վարիչ)