ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հարգելի ընթերցողներ, Ձեր ուշադրությանն ենք հրավիրում Վարդգես Պետրոսյանի անվան Գեղարքունիքի մարզային գրադարանում մատուցվող ծառայությունների ցանկը:


Գրադարանային սպասարկում՝ այդ թվում

— Ընթերցանություն ընթերցասրահում

— Գրքերի տրամադրում տանն ընթերցելու համար

— Միջոցառումների կազմակերպում

— Ցուցահանդեսների կազմակերպում

— Տեղեկատու մատենագիտական սպասարկում /տեղեկանքների տրամադրում, մեթոդական խորհրդատվություն, եւ այլն/

— Արտագնա գրքային ցուցահանդեսների կազմակերպում եւ ցուցահանդեսների նյութերի տրամադրում


— Էլեկտրոնային սպասարկում՝ այդ թվում

Ինտերնետային կապ

 էլեկտրոնային գրացուցակ /տեղեկատվություն գրքի առկայության մասին էլ. գրացուցակի օգնությամբ/


Հարցերի եւ առաջարկությունների դեպքում գրեք մեզ՝  gegharkunik@reglib.am