ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

1.Գրադարանային հավաքածուի համալրման եւ մշակման բաժին

2.Սպասարկման բաժին

3.Ընթերցասրահ

4.Արվեստի ենթաբաժին

5. Մանկական բաժին

6.Գրադարանային հավաքածուի կազմակերպման,օգտագործման և պահպանման բաժին

7.Մատենագիտական և մեթոդական աշխատանքների բաժին